அறிவியல் தொகுப்பு 1

Discussion in 'Model Questions' started by SaGo, Jun 16, 2018.

 1. SaGo

  SaGo Moderator

  Messages:
  134
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  105
  இந்தியாவின் முதல் ரேடார் இமேஜிங் செயற்கைக்கோள் எந்த நோக்கத்திற்காக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது

  A.அணுசக்தி மேம்பாட்டிற்காக
  B.புவியின் அமைப்பு
  C.பாதுகாப்பிற்காக
  D.விவசாயமேம்பாடு
   

Share This Page